Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, sporer og stilkhudshyfer.

Bregnehette er en liten rosa hettesopp med rødoransje skiveegg, 4-sporede basidier og cheilocystidier med lange, tynne utvekster. Den vokser sommer og høst på råtnende stengler av ulike arter av bregner. Bregnehette har knapt noen forvekslingarter. Tuet bregnehette vokser også på bregner, men har en blekbrun til hvitaktig hatt og et større antall skiver. Bregnehette er funnet over hele landet og er temmelig vanlig.