Beskrivelse

Blå barkhette er en liten gråblå hettesopp som typisk vokser i grupper på stammer av edelløvtrær. Sporene er runde, og cheilocystidiene er kølleformede med lange utvekster. Den opptrer ofte sammen med barkhette, som likner og som også er svært lik mikrokopisk. Barkhette har midlertid en vinrød hatt. Eldre, avblekede eksemplarer kan skilles mikroskopisk på at de divertikulate caulocystidiene hos blå barkhette er korte (ikke lengre enn 37 µm), mens de ofte er mye lengre og slankere hos barkhette. Avblekede eksemplarer kan også lede tankene mot brun barkhette, men denne har cheilocystidier med mye kortere utvekster og mindre sporer. Helt hvite eksemplarer (med blygrå stilk) av blå barkhette er også observert. Blå barkhette forekommer om høsten og er vanligst seinhøstes. Den kan også forekomme i milde vinterperioder. Den er vanlig i Sør-Norge og er funnet opp til Nordland.

Forvekslingsarter