Beskrivelse

Tuet bregnehette er en liten blekbrun til hvitaktig hettesopp som vokser ved basis av bregner, særlig strutseving. Den bør ikke kunne forveksles med den langt vanligere bregnehetten, som har en rosa hatt og rosafarget skiveegg. Tuet bregnehette vokser i knipper, noe bregnehetten ikke gjør. Tuet bregnehette forekommer om høsten og er sjelden. De fleste funn er fra nordlige deler av landet.