Beskrivelse

2. Sporer, 3. Basidium, 4. Hatthudshyfer, 5. Caulocystidier, 6. Cheilocystidier.

Mycena kuehneriana er en mellomstor, reddikluktende hettesopp med brunlig rosa-lilla hatt, nedløpende skiver og amyloide sporer. Den hører til gruppen av reddiksopper og likner mest på sumpreddikhette, som imidlertid har inamyloide sporer og mangler pleurocystider. Mycena kuehneriana er svært sjelden, og bare funnet én gang i Norge. Den er oppgitt å vokse under eik, men det norske funnet er fra bøkeskog.

Forvekslingsarter