Beskrivelse

Prakthette er en mellomstor hettesopp med rød til rosa hatt, som blekner mot gulhvit, oftest med et rosa skjær. Den forekommer i samme slags habitat som elfenbenhette, som den likner når den blekner, og som den vanskelig kan skilles fra mikroskopisk. Prakthette har av noen vært betraktet som en rosa form av elfenbenhette, men her regnes den som en egen art. Grundigere studier er nødvendig for å få avklart dette spørsmålet. En skillekarakter kan være at avblekede prakthetter gjenvinner sin rosa farge ved tørking, mens elfenbenhette forblir gulhvit. Prakthette forekommer sommer og høst og er relativt sjelden.

Forvekslingsarter