Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidium, basidium og sporer.

Grå sokkelhette er en liten, gråhvit hettesopp på stammer av mer eller mindre mosekledte edelløvtrær. Den kjennes på en bitteliten, dunet basalskive, 4-sporede basidier, runde sporer og fravær av bøyler. Noen ganger kjennes også en nitrøs lukt. Den har knapt noen forvekslingsarter i Norge, selv om den vokser i habitater hvor flere andre arter også kan forekomme. Pudderhette har også basalskive, men har gjerne 2-sporede basidier, ellipsoide sporer og helt annerledes cheilocystidier. Blek barkhette mangler basalskive, har ellipsoide sporer og glatte cheilocystidier. Grå sokkelhette forekommer seint på høsten og er sjelden.

Forvekslingsarter