Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, stilkhudshyfer og sporer.

En mellomstor til stor hettesopp som vokser om høstenpå plener, beitemarker og åpent grasland. Den har en mørk brun til nesten svart hatt, som blekner til lys grå i tørke. Skivene er grå til mørkt grå, og den har ofte en syrlig til reddikaktig lukt. Den lukter ikke nitrøst som den snarlike liten luthette. Mikroskopisk kan gråhette kjennes på glatte cheilocystidier som ofte er noe uregelmessig formet og med noen få grove utvekster, og divertikulate hyfer i både hatt- og stilkhud. Gråhette er funnet over hele landet nord til Nordland og forekommer om høsten.

Forvekslingsarter