Beskrivelse

Cheilocystidier, hatthudshyfer, sporer og stilkhudshyfe.

En mellomstor, gråbrun Mycena som vokser på stubber, mosekledde stammer og nedfalne greiner av fortrinnsvis løvtrær. Den er karakterisert av en vannholdig stilk, glatte, tilspissede cheilocystidier og nesten sylindriske sporer. Lukten er oftest mer eller mindre nitrøs. Sommerhette kan i felt lett forveksles med andre gråbrune hettesopper, som rynkehette, liten luthette og gråhette. Identifikasjonen kan være vanskelig blant annet fordi både lukten og den vannklare væsken i stilken av og til er temmelig fraværende, spesielt i litt tørre eksemplarer. De tilspissede cheilocystidiene, kombinert med ganske sylindriske sporer og divertikulate hyfer i pileipellis og stipitipellis, vil imidlertid avsløre identiteten. Sommerhette opptrer gjerne tidlig på året, allerede fra mai måned, men kan også finnes utover høsten. Den er utbredt over hele landet, og finnes også i fjellet.

Forvekslingsarter