Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

3–10 cm. Lita og gulgrønn, blomsterløs plante som er vanskelig å få øye på. Setter modne sporer i toppen av planten i juli-september.

Kan forveksles med: kråkefotarter.

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Mest på kalkholdig og fuktig mark. I ulike typer slåtte- og beitemark og i (beita) skog. Finnes også i naturlig åpne områder som myr, fjellhei m.m. Går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig til spredt i hele regionen, også i fjellet.