Smalkjempe har karakteristiske brune blomsteraks, med hvite pollenknapper.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–50 cm. Smale, lange blad tett sammen ved bakken. Blomsterstengler med brunaktige blomster og hvite pollenknapper.

Kan forveksles med: dunkjempe og groblad, men bladene er smalere enn hos dem.

Blomstrings­tid

Mai–august.

Voksested

Vokser i slåtte- og beitemark, kystlyngheier og i veikanter. Forekommer også i noe gjødsla eng. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i kyst- og fjordstrøkene i hele regionen, mer spredt i fjellet.

Dialektnavn

Jonsokkoll (Volda, Ørsta), jonsokgras (Gjemnes, Stordal, Sunnylven).

Tradisjonell bruk

Å slå ”kjemper”, der blomsterhodene ble slått mot hverandre er kjent som barnelek fra MR. Den ble også brukt i forbindelse med spådomslek: ”når ein plukkar av alle mjøltrådane* 3 dagar før, så er det utkomne så mange nye jonsokkvelden som ein har år att til ein er gift, eller sume seier det er år ein har att å leva (Ørsta, Stordal, Straumsnes, Sunnylven). * med mjøltråd menes de hvite pollen-knappene.

Forvekslingsarter