Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–25 cm. Hjerteforma blad ved bakken. Stengel med èn hvit blomst i toppen.

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser på kalkholdig og helst noe fuktig mark. I ulike typer kulturmark som beitemark, slåttemark, strandeng samt (beita) skog, myr og fjellhei. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått og ingen gjødsling, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Utbredt i hele regionen.

Dialektnavn

Jåblom (utbredt, men er kanskje lært fra bøker og dermed ikke så gammelt), slåttkall (Beistad).

Tradisjonell bruk

Det har vært ganske utbredt over hele landet at: ”når de hvite stjerneformete blomstene viser seg, er det tegn på at slåtten kan begynne”. Det gis ingen konkrete opplysninger om den tradisjonelle bruken fra Midt-Norge.