Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Gjeldkarve har vanligvis små hvite blomster, men de kan en sjelden gang også være rosa.

20–50 cm. De nederste bladene er oppdelte og kan variere mye i formen. Stengelen er noe kantete og den har trådsmale blad. Har vanligvis små hvite blomster, men de kan av og til også være rosa.

Kan forveksles med: jordnøtt og karve, men kan skilles på bladformen på de nederste bladene. Frøene til gjeldkarve har ikke krydderlukt slik karvefrøene har.

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser på tørr og noe kalkholdig mark. I ulike typer slåtte- og beitemark, sanddyner og på berg med tynt jorddekke. Går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Ganske vanlig i kyst- og dalstrøkene i hele regionen.

Forvekslingsarter