Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Vill-lin er ei lita, spinkel plante med hvite blomster.

5–25 cm. Spinkel og opprett lita plante. Smale blad som står mot hverandre på stengelen. Hvite små blomster, som er gule i midten.

Kan forveksles med: småsmelle og ulike arve-arter.

Blomstrings­tid

Juni-august.

Voksested

Vokser på kalkholdig mark. I tørrbakker, på berg, og i slåtte- og beitemark. Går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Finnes i kyst- og dalstrøkene i hele regionen.

Forvekslingsarter