Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De hvite blomsterhodene sitter på en spinkel stengel.

Bjørnebrodd har små tuer med sverdforma, smale blad.

5–20 cm. Små tuer med sverdforma, smale blad som sitter sammentrykte som i ei vifte. Spinkel stengel med vanligvis bare ett lite blad. Små, hvite blomster som sitter tett sammen i et blomsterhode.

Bladene ligner på bladene til rome.

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vokser helst på kalkholdig og fuktig mark. Mest vanlig i fjellet. I beite- og slåttemark, myr og (fjell)heier. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

Mest vanlig i fjellet, men går også ut til kysten.

Dialektnavn

Bjønnbrydd (Oppdal), bjønnbraudd (Beitstad).

Forvekslingsarter