Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Opprett stengel med smale og friskt grønne blad. Gråhvite små blomster i smalt aks.

Kan forveksles med: fjellhvitkurle, men den har gulgrønne blader.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Er mest vanlig på kalkholdig grunn. Vokser i ulike kulturmarkstyper som slåtte- og beitemark, samt (beita) skog, finnes også i naturlig åpne områder som myrer (både over og under tregrensa) og rasmarker. Trives best ved sein slått og ingen gjødsling, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt til sjelden i kyst og dalstrøk. Går også innover til Røros og Tydal i Sør-Trøndelag, samt Meråker i Nord-Trøndelag.

Forvekslingsarter