Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–50 cm. Opprett stengel, hele planten er gråhåra. Avlange smale blad ved bakken og mange blad oppover stengelen. Ofte mange, små blomster per stengel. Bleikfiolette/hvite smale tungekroner langs kanten og gule rørkroner i midten.

Kan forveksles med: blankbakkestjerne, snøbakkestjerne, fjellbakkestjerne, men disse kan skilles fra hverandre på bladene og blomstene.

Blomstrings­tid

Juli.

Voksested

Vokser på tørr og kalkholdig mark. I ulike kulturmarker, tørrbakker, langs veikanter og i rasmarker. Trives best ved sein slått, beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Finnes i hele regionen, også i fjellet.

Forvekslingsarter