Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Gråhåra, opprett stengel med smale blad. Vanligvis med bare en blomst per stengel. Blomsten har smale, rosa (hvite) kantkroner ytterst og gule rørkroner i midten.

Kan forveksles med: blankbakkestjerne, snøbakkestjerne, bakkestjerne, men disse kan skilles fra hverandre på bladene og blomstene.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Vokser vanligvis på kalkholdig og fuktig mark. I beite- og slåttemark, fjellbjørkeskog og myr. Trives best ved beiting, sein slått og hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

Fjellet i hele regionen.

Forvekslingsarter