De hvite blomstene er fiolette og håra på utsiden.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–20 cm, strekker seg etter blomstring. Bladrosett ved grunnen. Oppdelte blad med breie fliker. Både stengel og blad er lodne. Blomstene er hvite inni, på utsiden er de fiolette og håra.

Blomstrings­tid

April–juni.

Voksested

Vokser tørt, i beitemarker, heier i fjellet og på furumoer. Trives godt hvis det beites slik at gjengroing forhindres.

Utbredelse i Midt-Norge

Ikke vanlig i Midt-Norge, men finnes i Oppdal og Sunndal.