Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De hvite små blomstene er samlet i en tett blomstertopp.

15–40 cm. Opprett stengel med fire smale blad i krans. Bladene har tre tydelige nerver. Tett blomstertopp av hvite små blomster.

Kan forveksles med andre hvite maurer, men sjekk bladnervene!

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser i ulike typer kulturmark, i slåtte- og beitemark, tørrbakker, myrkanter og i skog. Øker ofte i mengde først, men går tilbake 25–35 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått eller beiting og hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen, men har blitt sjeldnere.

Dialektnavn

Fegre (Sunnylven), brudeslør (Leksvik).

Tradisjonell bruk

Har vært brukt til rødfarging av ull: ”Av kvitmeureroten fikk jeg en nydelig rødfarge, men roten måtte tas før planten blomstret” (Selbu).