Blomstene er gule med mørke striper.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–15 cm. Tynne, nyreforma og lysegrønne blad. En eller et par gule blomster med mørke striper.

Kan ikke forveksles med andre fioler når den står i blomst, siden ingen av de andre har gule blomster.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Mest på kalkholdig grunn. Regnes som en typisk ”seterplante”og vokser i beite- og slåttemark og i (fjell)skog. Finnes også i mer naturlig åpne områder som i snøleier og på berghyller. Trives best ved beiting eller sein slått, samt hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

I fjellskogene og fjellet, men også i lavlandet.

Dialektnavn

Blir ofte kalt gulfiol eller gul fiol, men det gis ingen konkrete opplysninger fra Midt-Norge.