Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–40 cm. Opprett plante med melkesaft i stengelen. Har rosett ved bakken som består av smale og oftest flika blad. Gule blomster.

Kan forveksles med: løvetann, svever og flekkgrisøre, men de skilles på bladene.

Blomstrings­tid

Juli–oktober.

Voksested

Vokser i veikanter, slåtte- og beitemark, (beita) skog, strandenger. Finnes også i gjødsla eng. Går noe tilbake allerede etter 3–5 år, og reduseres sterkt 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og svak eller ingen gjødsling. Trives også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen opp til fjellskogen.

Forvekslingsarter