Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

20–60 cm. Rosett av tungeforma, hele blad som ligger trykte ned til bakken. Bladene har mørke flekker og vanligvis rød midtnerve. En eller noen få gule blomster.

Kan forveksles med kystgrisøre, svever og følblom, men de kan skilles på bladene.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser gjerne på kalkholdig grunn, i tørrbakker, slåtte- og beitemark, berg og rasmark. Kan gå tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått og hvis det ikke gjødsles. Trives også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Har en noe sørøstlig utbredelse. I Rauma, Oppdal, Holtålen, Lierne.

Forvekslingsarter