Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–40 cm. Vokser i matter. Tett bladsamling ved bakken av smale, korte blad. Stengelen har også mange smale blad. Gule til oransje blomster. Hele planten blir tidlig gul på ettersommeren/høsten.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Vokser på myr og i fukthei. Mengden av rome i utmarka har økt, sannsynligvis på grunn av at utmarksslåtten har opphørt. Undersøkelser viser at romeblomstringen går tilbake ved intensiv slått.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen, mest i vestlige deler.

Dialektnavn

Vallsaks (MR, Agdenes, Hemne), fjellsaks/fjillsaks (Agdenes, Meldal, Stjørna, Leksvik). Myrsaks (Leksvik), fjellbrødd (Malvik), felbredd (Selbu), filbrodd (Meråker), filbraudd (Snåsa), myrbraudd (Mosvik), bjønnabrydd (Oppdal), libraudd (Namdalseid), gorbraudd (Namsskogan).

Tradisjonell bruk

”Kyra er så gla ti’n, men vert beinveik tå det” (Snåsa). ”Beste beitet på myrlendt mark om våren”(Åsskard). ”Godt beitegras, som både ku og sau liker” (Straumsnes). ”De e ømse ti æn buskap, de e alltis nåkån så it vallsaksen å sa mor” (Tingvoll). ”Regnes som beste beite, men eg har ikkje sett at krøtera vil eta det meir enn anna gras” (Agdenes). ”Like godt fôr som kløver” (Namsskogan). ”Fjellbrøidd” er den første planten som træner i fjellet og varsler høst” (Leksvik).