Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

20–80 cm. Opprett stengel med snaue og blanke blad. Nedre blad 7–15 cm breie, vanligvis med 5 fliker. En bolleforma gul blomst i toppen, som er 2–5 cm brei. Planten er litt giftig og beites ikke.

Blomstrings­tid

Mai-juni.

Voksested

Vokser på fuktig, kalkholdig og næringsrik jord. I (høgstaude) skog, slåtte- og beitemark. Finnes også i noe gjødsla eng. Øker sterkt de 10–15 første årene etter opphør av drifta, men går tilbake etter 25–35 år. Trives best ved sein slått samt ingen gjødsling, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Indre og østlige deler av regionen, fjellområder.

Dialektnavn

Dobbeltsoløy, dubsoleie (ST, Brekken, Glåmos, Rennebu, Røros, Ålen), dubbeltsolei, storsoløy (Nordli, Ogndal), knappsoleie, knappøy, eggeblom(me), smørball (Beitstad), kuppulblomster/ kuppulsoleie (Ålen), pongsoleie (Harran), gulegg (Verdal), æggeros (Inderøy), eggeblom(me) (Trondheim, Lånke, delvis om hageplanten).