Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De gule blomstene lukter godt (av kumarin).

20–60 cm. Stengelen har fire lave lister og er noe dunhåra. Linjeforma barnålslignende blad som sitter i kranser. Tettblomstra topp med gule blomster og god lukt.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Tørr og kalkholdig grunn. I kulturmark. På grunt jorddekte berg, i tørrbakke, tørrenger og sanddyner. Øker gjerne de 10–15 første årene etter opphør i drift, før den går sterkt tilbake etter 25–35 år. Trives best ved sein slått, eller ved beiting samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i lavlandet og dalførene.

Tradisjonell bruk

Brukt til plantefarging.