Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Yngleknoppene er grønnrøde til mørkerøde i fargen.

20–80 cm. Smale, halvrunde og innhule blad som visner tidlig. Bleikrøde-grønnbrune blomster som sitter på lange, tynne skaft. Har yngleknopper som er grønnrøde til mørkerøde. Hele planten lukter og smaker løk.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Oftest på kalkholdig grunn. I kulturmark. På grunt jorddekte berg, i tørrbakker, veikanter og beite- og slåttemark (også litt gjødsla). Går tilbake 10–15 år etter opphør av drift. Trives best ved beiting eller ved sein slått, samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Lavlandet og dalførene i hele regionen.

Tradisjonell bruk

Den ble spist av barn (Vikna).