Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Opprett og grann stengel med smale blad nederst. Blomstene er forma som en veps, brunfiolette med mørkebrunt og blått.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser på kalkholdig grunn, i beitemark og naturlig lysåpne områder som myr og kalkfuruskog. Går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best hvis det beites etter blomstring og frøsetting, og hvis det ikke gjødsles.

Utbredelse i Midt-Norge

Svært sjelden, finnes kun i tre områder i regionen: Steinkjer, Snåsa og Nærøy (NT).