Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–20 cm. Ugreina stengel med smale blad. Mørkt rødbrune blomsterhoder med vaniljelukt.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

På (kalkholdig) slåttemark, beitemark og i myrkanter. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått og hvis det ikke gjødsles. Trives også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Svært sjelden men finnes i Oppdal og Rennebu, samt østover til Røros og Tydal (samt Os og Tolga i Hedmark).