Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–20 cm. Avrunda, oppdelte blad som er blågrønne på undersida og grønne på oversida. Små, hengende og fiolette blomster. En sjelden gang kan blomstene være gule.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Vokser på fuktig, kalkholdig kulturmark. I slåttemark, beitemark, og (beita) fjellbjørkeskog. Finnes også i naturlig åpne områder som fjellheier, rikmyrer og tidlige snøleier. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Fjell- og åstrakter, vanlig ut til kysten fra Nordmøre og nordover.