Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomstene er svart-fiolette, og hele planten blir svart når den tørker.

10–30 cm. Stengelen er håra. Mørkegrønne eller fiolette blad, som er tanna og står mot hverandre to og to. Planten svartner når den tørker. Blomstersamling av svartfiolette blomster.

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vanlig på kalkholdig, ugjødsla kulturmark. I (beita) fjellbjørkeskog, beite- og slåttemark, myr og fjellheier. Går sterkt tilbake 25–35 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Mest vanlig i fjellet, men går også ut til kysten.