Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–25 cm. Stengel med tette blad forma som en ”pyramide”. Planten er håra. Blåfiolette (noen ganger også hvite) blomster i mai–juni.

Kan forveksles med: blåkoll.

Blomstrings­tid

Mai–juni.

Voksested

I ulike typer kulturmark som beite- og slåttemark, veikanter samt (beite)skog, skogkanter og berg. Vokser først og fremst på ugjødsla kulturmark, men forekommer også i gjødsla eng. Går tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt i hele regionen.

Dialektnavn

Jonsokkell (Sunnylven, Syvde, Agdenes, Mosvik), jonsokgras (Stordal), jænsukkublomster (Kvam), santhansblomster (Mosvik, Sparbu), gjetar (Inderøy, Malm), skreddar (Åsskard, Rindal, Straumsnes, Hemne, Hølonda, Orkdal). ”Fra Åsskard er navnet skreddar kommentert slik: Må væra gamalt. Truleg er det fordi jonsokkollen sit på marka. Namnet er vel kjent blant borna”. Skreddarhåmmår (Meldal), tusskall (Inderøy, Oppdal), styggemannen (Stranda), tell/telde (Budal, Leksvik, fordi planten er sammenliknet med en gran), humle (Hølonda).

Tradisjonell bruk

I øvre Ogndal (NT) kokte de låg av den for å vaske mot åreknuter på føttene.

Forvekslingsarter