Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De rødfiolette blomstene blir etterhvert gråfiolette.

10–30 cm. Blågrønn plante med opprett stengel. Stengelen har to ”vingekanter”. To-fire bladpar som ender i en brodd (spiss).

Blomstene er rødfiolette i fargen, men blir raskt gråfiolette.

Kan forveksles med: vårerteknapp og svarterteknapp, men disse har ikke ”vingekanter”.

Blomstrings­tid

Mai–juni.

Voksested

Vokser mest på kalkfattig kulturmark, i skogkanter, skog og lynghei. Etter at drifta opphører øker den gjerne i mengde først, før den avtar etter 10–15 år. Trives best ved sein slått, men også ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Sjelden i Midt-Norge. I fjord- og kyststrøk nord til Stjørdal og Leka. Finnes også i Røros.

Forvekslingsarter