Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Krypende stengler som er tett håra og slår rot. Blad blågrønne og lodne. Bleik blå til fiolett blomsterfarge.

Kan forveksles med: snauveronika som ikke er håra.

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vanlig på tørr og mager jord, i beitemark, slåttemark, veikanter og (beita) skog. Går tilbake 10–15 år etter opphør i drifta. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig opp til skoggrensa i hele regionen.

Dialektnavn

Navnet lægeveronika er ganske godt kjent. Fresmegras (N-Aukra), flesmegras (Sunnylven).

Tradisjonell bruk

Den medisinske bruken var i hovedsak knytta til Vestlandet. ”De laget grøt av fresmegras og la den på sår og svuller” (N-Aukra). ”Fresmefinger er ein vondarta verkefinger” (N-Aukra). ”Flesmegras vart brukt på flesmefingrar, d.e. beinsvollfingrar” (Sunnylven).

Forvekslingsarter