Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–50 cm. Smale stengelblad og små hjerteforma/runde blad ved bakken. Stengelen har hvit melkesaft. En eller noen få langskafta klokkeforma blå blomster, som en sjelden gang også kan være hvite.

Kan forveksles med: fagerklokke, men den er større.

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, berg og lysåpen (beita) skog. Går sterkt tilbake hvis det gjødsles og 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen.

Dialektnavn

Blå’klokk, blå’bjell, blå’bjøll (Nordmøre og Trøndelag), blåbølle (Selbu), blåfinger (Herøy MR), blåbjill (Øksendal, Stjørna, Stoksund, Kvam NT), slåttklokke (Selbu), slåttbjøller (Singsås), blåkåpe (Brekken).

Tradisjonell bruk

En vanlig ferdighetslek blant barn i hele landet var å forsøke å vrenge blomsten uten at den gikk i stykker. Om det lyktes skulle ett eller oftere tre ønsker bli oppfylt. ”Kan du range blåbjølla, er du giftan” (Mosvik). ”Kan en rangvende en blåbjøll, så får en det en vil” (Meldal). Barn spiste dessuten blomsten (Surnadal MR). ”Når blåklokken blomstret var det rett tid for slåtten” (flere steder både i NT og ST).

Forvekslingsarter