Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De himmelblå blomstene åpnes kun i solskinn.

3–20 cm. Lita plante som er vanskelig å få øye på i overskya vær. Små blad som er breiest ved midten. Himmelblå blomster som kun åpnes i solskinn. En sjelden gang kan blomstene også være hvite.

Blomstrings­tid

Juli– august.

Voksested

Vokser på kalkholdig mark i fjellet, i beitemarker og på setervoller, men også i naturlig åpne områder som fjellheier og rabber. Ved gjengroing vil den raskt skygges ut og forsvinne. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Fjellområder, sjelden i lavlandet.