Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Små, bleikblå - fiolette eller hvitgule blomster.

5–20 cm. Stengel med brede, ovale blad. Små, bleikblå - fiolette eller hvitgule blomster.

Kan forveksles med: bittersøte, bakkesøte.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Mest på tørr, kalkholdig grunn. Skjellsand, strandberg, eng ved sjøen, åpen grus i fjellet. Er blitt sjelden i Midt-Norge i løpet av 1900-tallet. Trives best ved beiting og ingen gjødsling, men også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

På kysten og i lavlandet fra Fræna (MR) og nordover. Har en nordlig utbredelse.

Forvekslingsarter