Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomstene har fem kronblader og er rødfiolette til gulhvite i fargen.

5–25 cm. Plante med smale blad og rødfiolette til gulhvite blomster. Blomstene har fem kronblader. Bladene ved bakken visner tidlig.

Kan forveksles med: bakkesøte (men den har fire kronblader), bleiksøte (bleikblå til hvite blomster).

Blomstrings­tid

Juni– september.

Voksested

Mest vanlig på kalkholdig grunn. Vokser i slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter og på berg. Går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphør i drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt i regionen. Er sjelden i MR.

Forvekslingsarter