Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–30 cm. Smale, eggforma blad. Rødfiolette blomster med fire kronblader. Av og til kan blomstene være hvite.

Kan forveksles med: bittersøte (som har fem kronblader), bleiksøte (bleikblå til hvite blomster).

Voksested

Vokser i ugjødsla (kultur)mark på kalkholdig grunn. Vokser forholdsvis tørt, på tørre bakker, berg, i beitemark, slåttemark og på sandstrender. Går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen, men har forsvunnet fra mange av sine tidligere vokseområder, og har gått sterkt tilbake ved kysten i MR.

Tradisjonell bruk

I norsk folketradisjon er det kjent at den ble brukt mot gikt.

Forvekslingsarter