Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–20 cm. Forgreina stengler med sterkt oppflika blader. Noen få rosa blomster, som en sjelden gang også kan være hvite. Den såkalte ”underleppen” på blomsten står omtrent i rett vinkel på ”overleppen”. Har et glatt og oppblåst beger.

Kan forveksles med: myrklegg (men hos denne peker både ”overleppen” og ”underleppen” framover”).

Blomstrings­tid

Mai-juni.

Voksested

Vokser i lynghei, fuktig eng og myrkanter. Går tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting, samt ved sein slått og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Kyst-, fjord-, og dalstrøkene til Orkdal (ST). Underarten Irsk myrklegg (P. sylvatica ssp. hibernica) finnes svært sjelden i de ytterste kyststrøkene nord til Agdenes, Rissa og Ørlandet.

Forvekslingsarter