Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Smale blad tett samla ved bakken. Lyserøde runde blomsterhoder. Blomstene har god duft.

Blomstrings­tid

Mai-september.

Voksested

Vokser i beita strandeng, men også i naturlig åpne områder som havstrand og strandberg. I kulturmark vil den ofte øke i mengde like etter opphørt drift (dvs. de første 3–5 årene), før den går sterkt tilbake. Trives best hvis beitingen er moderat, men likevel tilstrekkelig for å hindre gjengroing.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig langs kysten i hele regionen.

Dialektnavn

Fjøråkoll (Halsa), fjørekoll (Hareid), fjørekall (Kvernes), fjørrukall (Surnadal), kransblomster (Valsøyfjord).

Tradisjonell bruk

Planten ble brukt i barnelek til å ”slå kjempe” med (se smalkjempe), og til å lage kranser av.