Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De rødfiolette blomstene er tett samla i toppen.

5–15 cm. Avlange, ganske smale blad som er sammenstilte i en rosett ved bakken. Har to til åtte rødfiolette blomster tett samla i toppen.

Kan forveksles med: smalnøkleblom, men den er spinklere.

Blomstrings­tid

Juni-juli.

Voksested

Vokser på kalkholdig mark i fjellet. I beite- og slåttemark, av og til også i veikanter. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I fjellet i hele regionen. I Trøndelagsfylkene går den også ned i lavlandet, dels også til strendene.

Dialektnavn

Maiblomme, maiblom, Herrens øyne, Jesu øyne (Oppdal).

Forvekslingsarter