Vannliljetorvlibelle er en liten, svart og blåpudret libelle med hvitt fjes som trives i tjern med vannliljer. Funnet på Øst- og Sørlandet. Arten er fredet.

Størrelse

Hann av vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis. Arten ligner gråtorvlibelle Leucorrhinia albifrons, men hannen kan kjennes på de lyse vingemerkene og den mer klubbeformete bakkroppen. De to artene skilles fra øvrige Leucorrhinia-arter ved at genitaliene er hvite.

Hunn av vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis. Hunnen har i likhet med hannen mer klubbeformet bakkropp enn gråtorvlibelle L. albifrons, og har kraftigere oransje flekker enn denne.

Kroppslengde 35–38 mm, vingespenn 65–67 mm.

Kjennetegn

Liten libelle. Modne hanner er svarte med blå pudring på fremre del av bakkroppen, særlig på ledd 3–5. Hunner og unge hanner er svarte med gule flekker på brystet og langs midten av bakkroppen. Ansiktet og overleppa er hvite. Kjevepartiet er helsvart. Vingemerket er svart bortsett fra hos utfargede hanner, hvor det er hvitt. Bakvingen har et svart basalfelt. Hannen har tydelig kølleformet bakkropp, hunnen svakt kølleformet. Begge kjønn har hvite analvedheng.

Forvekslingsarter

Slekten kjennes igjen på den beskjedne størrelsen, det hvite ansiktet og den svarte flekken ved basis av bakvingen. Arten skilles fra øvrige arter i slekten unntatt den svært like arten gråtorvlibelle L. albifrons på de hvite analvedhengene (svarte hos øvrige arter) og på hannens blåpudrete bakkropp. Den kan skilles fra gråtorvlibelle på følgende trekk: kjevepartiet er helsvart uten hvite sideflekker, begge kjønn har kraftigere og mer påfallende kølleformet bakkropp, utfargede hanner har hvitt vingemerke (svart hos gråtorvlibelle), hunnens gule bakkroppsflekker er større.

Totalutbredelse

De nordlige deler av Mellom-Europa og østover innover i Russland. Spredte forekomster sørover i Europa. Stort sett sjelden og lokal.

Utbredelse i Norge

Funnet i Østfold, Akershus og Vestfold, og det finnes eldre funn fra Aust-Agder.

Levested og økologi

Trives i solrike skogsvann, samt noen ganger middels næringsrike lavlandsvann i tilknytning til gammelt kulturlandskap. Ikke for sure vann (pH >6). Karakteristisk for lokalitetene er godt utviklet flytebladvegetasjon, dominert av vannliljer (Nymphaea). Nymfen blir 17–21 mm. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Slutten av mai til ut i juli, med tyngdepunkt i slutten av juni.

Hann av vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis på vannliljeblad. Arten hviler ofte på flytevegetasjon.