Tundrametallibelle er en mørk glanslibelle som hos oss kun er funnet lengst øst i Finnmark. Dette er Europas nordligste øyenstikker, og en art vi vet lite om.

Størrelse

Nymfe av tundrametallibelle Somatochlora sahlbergi. Nymfen ligner den nært beslektede arten fjellmetallibelle S. alpestris, men kan skilles fra denne ved at bakhjørnene på de bakre bakkroppsleddene er dratt ut i lange torner.

Kroppslengde 46–47 mm, vingespenn 55–62 mm.

Kjennetegn

Tundrametallibelle har mørk kropp med grønn metallglans på hodet og brystet. Bakkroppen er skinnende svart. Øynene er grønne. Brystet er meget hårete. Bakkroppen er kølleformet hos hannen, jevnt avsmalnende hos hunnen, og mangler lyse tegninger på oversiden foruten en smal, grå ring mellom ledd 2 og 3.

Forvekslingsarter

Tundrametallibelle kan skilles fra øvrige Somatochlora-arter med unntak av den svært like arten fjellmetallibelle S. alpestris ved at bakkroppen helt mangler oransje flekker på oversiden. Hannen kan skilles sikkert fra øvrige glanslibeller på utformingen av de øvre analvedhengene, som sett ovenfra har en knekk i ytre del men ikke i indre del. Hos fjellmetallibelle har vedhengene knekk både i indre og ytre del. Hunnen kan skilles fra hunnen hos fjellmetallibelle ved at eggleggerens bakkant sett nedenfra er dypt innskåret på midten. Arten har også mindre behåring enn fjellmetallibelle. Nymfen ligner nymfen til fjellmetallibelle, men har tydelig ekstra pigger på siden av de siste bakkroppsleddene.

Totalutbredelse

Arten er verdens nordligste øyenstikker og forekommer spredt på tundraen i Skandinavia, Russland, Canada og Alaska. I Fennoskandia finnes arten kun nord for polarsirkelen, mens den i Sibir også er funnet nokså langt sør.

Utbredelse i Norge

Arten er kun påvist i Øst-Finnmark, hvor den er sjelden (finnes bl.a. i Nesseby og Sør-Varanger kommune).

Levested og økologi

Arten lever på tundraen på myrer (palsmyrer) med små vannhull og stein i subarktisk bjørkeskog. Nymfen blir 19–21 mm. Den har en flerårig syklus av usikker lengde. Den krever kaldt klima og lever dypt nede i vannhull med tovmoser (Sphagnum).

Flyvetid

Slutten av juli til august, med tyngdepunkt i juli.

Referanser

Schröter A (2011). Review of the distribution of Somatochlora sahlbergi (Odonata: Corduliidae). International Dragonfly Fund - Report 41 (2011): 1-27.