Gulflekkmetallibelle er en vakker glanslibelle med gule flekker langs bakkroppen. Det er en sjelden art som finnes på Øst- og Sørlandet.

Størrelse

Hann av gulflekkmetallibelle Somatochlora flavomaculata. Arten kan kjennes på de oransje kantflekkene langs bakkroppen. Disse kan dog være vanskelig å se hos hannen.

Gammel hann av gulflekkmetallibelle Somatochlora flavomaculata. De artskarakteristiske oransje bakkroppsflekkene er nesten ikke synlige.

Kroppslengde 51–55 mm, vingespenn 72–80 mm.

Kjennetegn

Gulflekkmetallibelle har mørk kropp med tydelig grønn metallglans på hodet og brystet. Bakkroppen er gråsvart med svak grønn glans. Øynene er grønne til brune. Brystet har svake oransje bånd på siden. Bakkroppen er kølleformet hos hannen, mer rettsidet hos hunnen. Begge kjønn har tydelige brunoransje parflekker på bakkroppsledd 2 og 3 og mindre, brunoransje kantflekker på ledd 4–8. Kantflekkene er godt utviklet hos hunnen men kan være utydelige hos hannen, særlig hos eldre hanner.

Forvekslingsarter

De oransje sidebåndene på brystet og de brunoransje kantflekkene på bakkroppsledd 4–8 skiller arten fra øvrige Somatochlora-arter, men kan være vanskelige å se hos hannen. Hannen kan dog bestemmes sikkert på de øvre analvedhengene, som er nesten helt rette. Hannen har også noe slankere bakkropp enn de øvrige Somatochlora-artene.

Totalutbredelse

Arten finnes i Mellom- og Øst-Europa, mangler på de britiske øyer. Arten har en sørøstlig utbredelse i Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Arten er sjelden på Østlandet nord til Lunner og langs kysten vest til Vest-Agder.

Levested og økologi

Arten forekommer ved meso- og eutrofe, vegetasjonsrike, solrike vann med bredt vegetasjonsbelte av f.eks. takrør. Nymfen blir 20 mm. Den har 3-årig syklus.

Flyvetid

Juni til august, med tyngdepunkt i juli.