Rødøyevannymfe er en stor vannymfe som trives ved stillestående vann med vannliljeblader. Hannen er svart og blå med påfallende røde øyne.

Størrelse

Hann av rødøyevannymfe Erythromma najas. Hannen er lett kjennbar på de rubinrøde øynene. Hunnen har brune øyne og grønn grunnfarge, og kan lettere forveksles med andre vannymfearter.

Kroppslengde 35–38 mm, vingespenn 45–52 mm.

Kjennetegn

En av våre største vannymfer. Hannen har karakteristiske røde øyne, derav artens norske navn. Brystet er svart med blå sidetegninger. Skulderstriper mangler. Bakkroppen er svart med blå tegninger på ledd 1, 9 og 10. Hunnen har mer brunlige øyne, og kroppen er gulgrønn med nesten helsvart overside. Skulderstriper finnes men er svakt utviklet. Ikke-utfargede hunner kan ha kraftig bronseglans. Begge kjønn mangler vanligvis lyse sideflekker i bakhodet.

Forvekslingsarter

Hannen kan ikke forveksles med andre arter pga. fargen på øynene i kombinasjon med blå kroppsfarge. Også rødvannymfe Pyrrhosoma nymphula har røde øyne, men hos denne er kroppen rød. Hunnen kan forveksles med hunner i slektene Coenagrion og Ischnura, men gode kjennetegn er de reduserte skulderstripene og det normalt helsvarte bakhodet.

Totalutbredelse

Hann av rødøyevannymfe Erythromma najas på nøkkeroseblad. Arten sitter ofte på flytevegetasjon i stillestående dammer.

Utbredt i hele Sør og Mellom-Europa og østover inn i Russland. I Finland opp til Bottenviken. Mangler ved Middelhavet.

Utbredelse i Norge

Utbredt på Sør- og Østlandet fra sørlige Hedemark sørover til Agder. Finnes også fra midten av Møre- og Romsdal til Nord-Trøndelag. Ofte tallrik.

Levested og økologi

Arten foretrekker fattige til næringsrike, stillestående vann med rik flytebladvegetasjon. Den hviler ofte på vannliljeblader. Arten er en sterk flyver som kan finnes patruljerende langt ute over åpent vann eller langt fra levestedet. Nymfen blir 29–32 mm. Den lever i vegetasjonsbeltet og overvintrer på bunnen. Utviklingen er 1–2 årig.

Flyvetid

Sent i mai til august, med tyngdepunkt i juni og juli.