Skall

Det tynne skallet er innvendig og gjennomsiktig, som regel med en kulelignende form. Spiret er utstrakt, mens toppen av skallet (apeks) er avstumpet. En umbilikalkanal (umbilicus) finnes på skallets underside, denne er delvis dekket av ekstra avsetninger av kalk (callus) fra columellaleppen. Skallet har et mønster bestående av svake, bølgende vekstlinjer og tynne oppløftete spirallister. Åpningen er bred. Hos voksne dyr er skallet helt dekket av vev (mantel), men i mindre dyr kan skallet være delvis dekket. Lengden av skallet varierer mellom 1,4–2,1 mm.

Kropp

Kroppen er hvitaktig gjennomsiktig. Hodeskjoldet er fliket mot framenden, disse flikene er rullet sammen slik at de danner korte, stumpe tentakler. Foten er avlang, fliket i framenden og har et hakk i bakenden, det er en midtfure på undersiden av foten. Øynene er synlig hos denne arten. Larvenyren er synlig gjennom skallet. Sneglen kan ikke trekke seg helt inn i skallet.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 100 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av to ytre sidetenner og en indre sidetann på hver side. Midttannen (rachidie) er fraværende. De ytre sidetennene er kurvet med en bred base og en glatt overflate. De indre sidetennene er kurvet, med en bred base og en glatt indre kant. Det hannlige reproduksjonssystemet består av en kort, ugrenet prostata som er koblet til et kort, tubeformet peniskammer.

Økologi

Finnes på skjellsand, sand og småstein, på dyp mellom 55–336 m.

Utbredelse

Finnes i Aurlandsfjorden, Kopervik (59°15’ N), Oslofjorden og Korsfjorden.

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2014). The family Diaphanidae (Gastropoda: Heterobranchia: cephalaspidea) in Europe, with A redescription of the enigmatic species colobocephalus costellatus M. Sars, 1870. Zootaxa 6(3774): 501-522. http://zoobank.org/References/1C4C791C-09D7-4711-9D05-1ABE3DB24916 DOI: 10.11646/zootaxa.3774.6.1.