Frynsemaskebie er oppgitt fra Norge for mer enn 100 år siden, men vi har ikke klart å finne belegg i samlinger i Norge. Det er imidlertid sannsynlig at den tidligere har hatt bestander hos oss.

Kjennetegn

Frynsemaskebia gjenkjennes blant annet på hannens ansiktstegninger der ansiktstrekanten er helsvart, kombinert med et kraftig første antenneledd. Bakkroppen har kraftige frynser langs bakkantene på de første leddene.

Utbredelse

Mangelen på nyere funn i kombinasjon med en dramatisk tilbakegang i Sverige indikerer at arten har forsvunnet fra Norge.

Levesett

Arten lager sine reir vesentlig i gamle, ubehandlede tømmerbygninger.