Trehumle er en svært vanlig og karakteristisk art med den brunaktige mellomkroppen og den hvite bakstussen. Arten finnes like gjerne i hagen som i skog og mark. Den lager bol i husvegger, fuglekasser eller hulrom i trær, og kan opptre aggressivt dersom den forstyrres i bolet.

Dronning og arbeidere

Dronningen av trehumle er ofte ganske stor (lengde ca. 19 mm) med oransjebrun mellomkropp. Bakkroppen er svart på de fremste tre leddene T1–T3, men i noen tilfeller kan T1 være helt gulbrun. Resten av bakstussen er hvit. Arbeidere ligner dronningen, men er betydelig mindre.

Hanner

Hann av trehumle Bombus hypnorum med mørk behåring på T1 og T2.

Hannene av trehumle ligner på hunnene i fargen, men har oftest oransjebrun behåring på T1 og T2. Ansiktet har beigeoransje behåring.

Utbredelse

Trehumle er utbredt over det meste av Europa og østover gjennom Asia til Stillehavskysten. Den har nylig kolonisert Storbritannia. I Norge finnes den over hele landet.

Levesett

Trehumle er utbredt over hele landet, men forekommer sjelden over tregrensa. Den finnes vanlig både i skogen og i bynære strøk.

Dette er en av humlene som kommer først fram om våren, og dronninger kan i enkelte år være på vingene allerede i første halvdel av mars. Disse besøker gjerne hestehov og selje. Dronninger er i Norge registrert fra 11. mars til 24. september, arbeidere fra 22. april til 10. september og hanner fra 22. juni til 28. september.

Denne humla plasserer vanligvis bolet på et mørkt, skjermet sted over bakken, som i et hult tre, en fuglekasse, et svalereir eller i en husvegg. Den har ganske store kolonier på 80–400 individer. Kan av og til være aggressiv dersom man forstyrrer bolet.

Forvekslingsarter

Anntenne, hann

Antenne hos hann av trehumle Bombus hypnorum.

Broddslire

Broddslire (sting-sheath) av trehumle Bombus hypnorum, dronning.

Små trehumler kan lett forveksles med barskoghumler. Dette gjelder først og fremst når barskoghumler mangler det svarte interalarbåndet på mellomkroppen, eller når trehumlene har slitt vekk behåringen midt på mellomkroppen. Det bakerste leddet på bakkroppen (T6), er mer glinsende hos trehumle og mer matt hos barskoghumle. I tillegg har barskoghumle overleppe med en smal fure med største bredde mindre enn en tredjedel av overleppas totale bredde. Hos trehumle er denne furen bredere med største bredde lik en tredjedel av overleppas totale bredde. Se også bilde av broddslire som er noe forskjellig fra barskoghumlas.

Hanner av trehumle kan lett forveksles med hanner av barskoghumler som mangler svart bånd på mellomkroppen. Trehumle kan da skilles på at A3 er markert lengre enn A4, men like lang som A5 (se bilde av antenne). Hos barskoghumle er A3 knapt lenger enn A4, og tydelig kortere enn A5.

Vær også oppmerksom på at lushatthumla har lignende farger som trehumle, men førstnevnte er større, har et lengre hode og svært lang tunge, samt mer utbredt brunoransje behåring fremst på bakkroppen.