En vanlig art i skogsområder og som trolig er utbredt over hele landet. Vertsart ser ut til å være murervepsen Ancistrocerus trifasciatus. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men det beste kjennetegnet ser ut til å være at hunnens mandibler er svært tynne sett fra siden. Svakere og tettere punktur på T2 enn Chrysis impressa.

For more information, please see the English species page