En meget sjelden art, som kun er funnet i sanddynelandskap på Lista og Jæren. Arten parasitterer på planteveps som er knyttet til sandvier. Lett å kjenne skille fra Cleptes semiauratus på at pronotum mangler fure ved basis. Arten er svært lik Cleptes nitidulus som kan tenkes å forekomme i Norge.

For more information, please see the English species page